G-2 laboratorijski materijal
 
   
   
Laboratorijske hemikalije
 
   
 
sertifikat
 

Proizvođači sa kojima sarađujemo:

 • CHEM-LAB, BELGIJA
  Čvrste I tečne P.A. hemikalije, rastvarači HPLC, LC-MS, Pico-Pure Plus ICP/MS Acids, standardni rastvori, referentni materijali
 • BIOCHEM, FRANCUSKA
  Laboratorijsko reagensi, fine hemikalije, standardni rastvori
 • SCHARLAB , ŠPANIJA
  Laboratorijsko hemikalije AR,ACS,  Ph Eur, USP, GMP, QuEChERS-i, kolone za hromatografiju
 • APPLICHEM Nemačka
 • SERVA Nemačka
 • CARLO ERBA Italija
 • MERCK Nemačka
 • ZORKA Šabac
 • SIGMA ALDRICH
 • NRK Beograd

 

 
 
   
 
G-2 d.o.o.
Cara Dušana 268i
11 080 Zemun
Copyright© 2009
design by Normareclamare