G-2 laboratorijski materijal
 
   
   
Laboratorijski uredjaji
 
   
 
sertifikat
 

Proizvođači sa kojima sarađujemo:

 • GIORGIO BORMAC, ITALIJA
  LABORATORIJSKI APARATI:
  sterilizatori, inkubatori, pH-metri, konduktometri, centrifuge, spektrofotometri  VIS,UV-VIS, SCAN,  refraktometri RUČNI i DIGITALNI , vodena i uljna kupatila, ultrazvučne kade, vage tehničke i analitičke, datalogeri, digitalni termometri, termohigrometri, oksimetri, fotometri , refraktometri
  STANDARDNI RASTVORI ZA ELEKTROHEMIJU: 
  pH-puferi, konduktometrijski standardi, redoks standardi, rastvori  za punjenje i čuvanje elektroda

 • WITEG, NEMAČKA
  autoklavi, zamrzivači i frižideri, laminarne komore,
  rotacioni vakuum uparivači, peći za žarenje, mlinovi, drobilice, centrifuge, mućkalice, mešalice, elektroforeza, grejne obloge, grejne ploče
 • FALC INSTRUMENTS, ITALIJA
  autoklavi, magnetne i mehaničke mešalice, vodena i peščana kupatila, destilatori, grejne ploče
 • HANNA NEMAČKA
  mehaničke i magnetne mešalice, grejne ploče, sterilizatori, autoklavi, destilatori, vodena i uljna kupatila, ultrazvučne kade, vage..

 
 
   
 
G-2 d.o.o.
Cara Dušana 268i
11 080 Zemun
Copyright© 2009
design by Normareclamare