G-2 laboratorijski materijal
 
   
   
Mikrobiološke podloge
 
   
 
sertifikat
 
  • SCHARLAB, ŠPANIJA
    mikrobiološke podloge, setovi i reagensi za identifikaciju mikroorganizama u skladu sa standardima ISO 9001-2000 I  ISO 13485
    Mikrobiološke podloge u prahu, razlivene podloge u petri posudama i epruvetama, hromogene podloge
  • BIOCHEM,FRANCUSKA
    Mikrobioloske podloge u prahu

 

      

      

 
 
   
 
G-2 d.o.o.
Cara Dušana 268i
11 080 Zemun
Copyright© 2009
design by Normareclamare