G-2 laboratorijski materijal
 
   
   
Pribor za filtraciju i ekstrakciju
 
   
 
sertifikat
 

Proizvođači sa kojima sarađujemo:
 

MEMBRAN FILTERI

  • WHATMAN, ENGLESKA - celulozne membrane, PTFE, mikrofiltri sa staklenim vlaknima...
  • SARTORIUS ITALIJA - membrane celulozno-nitratne, celulozno - acetatne, PTFE, poliamid, syringe filtri, holderi....

FILTER PAPIRI

  • CHMLAB GROUP, ŠPANIJA - Filter papir kvalitativni i knatitativni, tehnički filter papir u tabacima,filter papir sa staklenim vlaknima, filter papir sa kvarcnim vlaknima,papir za hromatografiju, hilzne za ekstrakciju,  membrane za filtraciju sterilne i nesterilne, špric filteri (syringe filters), celulozni zapušači , viale za hromatografiju, poklopci, septe, ferule,inserti, SPE  kolone, aluminijumske i silika ploče za hromatografiju  , kade za hromatografiju, papir za citološke analize, sistemi za filtraciju, automatski dispenzeri za membrane
  • FILTRAK&MUNKTELL NEMAČKA - kvantitativni i kvalitativni filter papir, papir za hromatografiju, filter papir za analize u pivarstvu, vinarstvu, industriji prerade šećera, za analize zemljišta i semena, hilzne za ekstrakciju... 
  • WHATMAN, ENGLESKA - kvalitativni i kvantitativni filter papir, tehnički filter papir, papir za hromatografiju, specijalne vrste filter papira za analize u prehrambenoj industriji, analizi zemljišta ...


 
 
   
 
G-2 d.o.o.
Cara Dušana 268i
11 080 Zemun
Copyright© 2009
design by Normareclamare