G-2 laboratorijski materijal
 
   
   
Laboratorijsko staklo i plastika
 
   
 
sertifikat
 

Proizvođači sa kojima sarađujemo:
 

 • TECHNOSKLO ČEŠKA
  čase, pipete trbušaste i graduisane, klipne pipete, birete po Schellbach-u, birete po Pelletu, vegeglasi...
 • TGI NEMAČKA
  odmerni sudovi, čaše, tikvice po Erlenmeyer-u, petri posude, tikvice okruglo i ravno dno...
 • LENZ, NEMAČKA - tikvice po Erlenmeyer-u sa SJ, piknometri, zapušači, hladnjaci, Kippovi aparati
 • SCHOTT, NEMAČKA 
  čaše, tikvice po  Erlenmeyer-u sa ŠG i UG, boce za destilovanu vodu, pipete...
 • SAM PLAST
 • DUNAVPLAST
  sterilne petri posude, sterilne eze, čase za uzorkovanje hrane, kompleti za uzimanje brisa...
 • SIMAX, ČEŠKA - čaše, levci, cilindri za merenje, eksikatori, boce sa navojem, boce kapalice...
 • GLASSCO, INDIJA - čaše, pipete, epruvete, tikvice po Erlenmeyeru,cilindri za merenje i mućkanje ...
 • HIRSCHMANN, NEMAČKA - pipete, tikvice raznih vrsta, cilindri, birete po Pellet-u ...


    

 
 
   
 
G-2 d.o.o.
Cara Dušana 268i
11 080 Zemun
Copyright© 2009
design by Normareclamare